niedziela, 12 listopada 2017

Wycieczka do laboratorium

9 listopada uczniowie z klasy 7a odwiedzili nowoczesne laboratorium badawcze LabStar w Stargardzie. Wykonywane są tutaj badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, a także ścieków, osadów, gleby      i odpadów. Uczniowie zapoznali się z pracą laboranta, dowiedzieli się              o analizie sensorycznej wody przeznaczonej do spożycia, czyli na określeniu zapachu, smaku, barwy. Ciekawy jest fakt, że pomiędzy kolejnym próbowaniem wody przegryza się ciasteczka, w celu zniwelowania smaku, natomiast zapach resetuje się wąchając kawę.