poniedziałek, 13 listopada 2017

Konkurs fotograficzny " Woda źródłem życia"

Zapraszam uczniów z klas szóstych i siódmych naszej szkoły do wzięcia udziału  w konkursie fotograficznym pt. " Woda źródłem życia". 
Celem konkursu jest pokazanie roli wody w przyrodzie i życiu człowieka. 
Zadanie polega na samodzielnym wykonaniu 2 zdjęć związanych z podanym tytułem. Zdjęcia należy przesłać na adres: kolo.wulkan@gmail.com i podać: tytuły zdjęć, imię, nazwisko i klasę.
Konkurs trwa do 10 grudnia 2017 roku.

Przykłady zdjęć własnych:


niedziela, 12 listopada 2017

Wycieczka do laboratorium

9 listopada uczniowie z klasy 7a odwiedzili nowoczesne laboratorium badawcze LabStar w Stargardzie. Wykonywane są tutaj badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, a także ścieków, osadów, gleby      i odpadów. Uczniowie zapoznali się z pracą laboranta, dowiedzieli się              o analizie sensorycznej wody przeznaczonej do spożycia, czyli na określeniu zapachu, smaku, barwy. Ciekawy jest fakt, że pomiędzy kolejnym próbowaniem wody przegryza się ciasteczka, w celu zniwelowania smaku, natomiast zapach resetuje się wąchając kawę.

środa, 8 listopada 2017

Zwycięzcy konkursu chemicznego "Maria Skłodowska - Curie - polska noblistka"

We wtorek,7 listopada, odbył się w naszej szkole konkurs chemiczny dla uczniów klas siódmych "Maria Skłodowska - Curie - polska noblistka". Uczniowie zmagali się z 30 pytaniami testowymi. Największą ilość punktów zdobyli:


1 miejsce Natalia Wywrocka z  kl. 7a
2 miejsce ex aequo: Ksenia Marciszak i Laura Ratajczak z klasy 7a
3 miejsce ex aequo: Oliwia Szulczewska z kl. 7c i Kacper Bielecki z kl. 7a

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów, a pozostałym uczniom dziękuję za uczestnictwo w konkursie. 


wtorek, 7 listopada 2017

Chemia w kryminalistyce

Daktyloskopia zajmuje się identyfikacją ludzi  wykorzystując linie papilarne. Uczniowie zdejmowali i zabezpieczali odciski pozostawione na różnych przedmiotach. Do tego celu użyto proszku daktyloskopijnego. Stosowanymi substancjami są także sproszkowane żelazo, pył glinowy, grafit, tlenek cynku. 
Korzystając z różnych metod chemicznych możemy wykryć ślady krwi, zidentyfikować materiały wybuchowe, DNA itp. 
Woda utleniona to 3% roztwór nadtlenku wodoru - H2O2  


Podczs kontaktu wody utlenionej z krwią następuje "pienienie", ponieważ wydziela się duża ilość tlenu.


niedziela, 5 listopada 2017

Konkurs chemiczny " Maria Skłodowska - Curie - polska noblistka"

7 listopada z okazji 150. rocznicy urodzin polskiej uczonej odbędzie się    w naszej szkole konkurs dla uczniów klas siódmych.
Zapraszam o godz. 15 do sali 23 c.
Zakres materiału dotyczy życia oraz działalności naukowej dwukrotnej noblistki.

Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku za wybitne osiągnięcia            w dziedzinie: fizyki, chemii, medycyny lub fizjologii, literatury, a także          ekonomii. Wręczana jest również Pokojowa Nagroda Nobla w ratuszu -  siedzibie władz w Oslo.Zdjęcia własne

Źródło: www.google.pl grafika