środa, 21 marca 2018

Wzory i równania chemiczne

Dzisiaj na zajęciach ćwiczyliśmy zapisywanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych oraz uzupełnialiśmy współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji.

Modele związków chemicznych

Napisz reakcje chemiczne, uzupełnij współczynniki i określ typ reakcji:
chlorek żelaza(III) → żelazo + chlor
azot + tlen → tlenek azotu(I)
magnez + dwutlenek węgla → tlenek magnezu + węgiel
analiza siarczku potasu
synteza chloru(III) i tlenu
analiza wodorku azotu(III)
chlorek srebra(I) → chlor + srebro

wtorek, 13 marca 2018

Próba płomieniowa

Do wykonania doświadczenia wykorzystane zostały sole różnych metali: chlorku miedzi(II) - płomień zielony, chlorku sodu - żółty, chlorku potasu - różowy do fioletowego. Sole rozpuściliśmy w wodzie z dodatkiem alkoholu i podpaliliśmy. Jony metali barwią płomień.

Wykrywanie białek w produktach spożywczych

Produkty spożywcze potraktowaliśmy kwasem azotowym (V). Barwa żółta świadczy o obecności białka, a białko jaja kurzego dodatkowo ścięło się.

źródło: www.scholaris.pl