wtorek, 7 listopada 2017

Chemia w kryminalistyce

Daktyloskopia zajmuje się identyfikacją ludzi  wykorzystując linie papilarne. Uczniowie zdejmowali i zabezpieczali odciski pozostawione na różnych przedmiotach. Do tego celu użyto proszku daktyloskopijnego. Stosowanymi substancjami są także sproszkowane żelazo, pył glinowy, grafit, tlenek cynku. 
Korzystając z różnych metod chemicznych możemy wykryć ślady krwi, zidentyfikować materiały wybuchowe, DNA itp. 
Woda utleniona to 3% roztwór nadtlenku wodoru - H2O2  


Podczs kontaktu wody utlenionej z krwią następuje "pienienie", ponieważ wydziela się duża ilość tlenu.