poniedziałek, 9 października 2017

Nauka i zabawa

Korzystając z układu okresowego pierwiastków spróbuj utworzyć różne wyrazy. Oto przykłady:

At Mo S Fe Ra - astat, molibden, siarka, żelazo, rad
Ra Ba Rb Ar - rad, bar, rubid, argon
P I Er W I As Te K  - fosfor, jod, erb, wolfram, jod, astat, tellur, potas

Zachęcam do twórczej zabawy -  PaNi  OCHWAt (protaktyn, nikiel, tlen, węgiel, wodór,wolfram,astat)