sobota, 3 lutego 2018

Efekty doświadczeń chemicznych

Ciecz nienewtonowskaDyfuzja ciał stałych
Tęcza


Patynowanie monet


Próba Tollensa 


Ogródek chemiczny


Reakcja ksantoproteinowa


Chemiczny wulkan